Familieopstelling

 

Een familieopstelling is een visuele weergave van jouw gezin van herkomst. Een actuele vraag kan geplaatst worden in de context van het familieverhaal. Het probleem verschuift daardoor van knelpunt naar inzicht. Patronen en rollen worden helder en jouw (coach)vraag kun je vanuit een nieuw, meer energetisch perspectief bekijken.

Je ontleent jouw bestaan aan je ouders, grootouders en voorouders. Met deze familie ben je in diepe, soms verwarrende liefde verbonden, of je wil of niet. De geschiedenis, positieve ervaringen en traumatische gebeurtenissen in het leven van jouw voorouders werkt in jou door. En ook al ben je je daar eigenlijk helemaal niet van bewust, ze bepalen voor een deel jouw leven en vormen je tot wie je bent.

 

Werkwijze

Bij een familie opstelling in een groep representeren anderen jouw familieleden. Je kiest dan zelf de deelnemers uit die je ten opzichte van elkaar in de ruimte plaatst. In mijn praktijk werk ik 1-op-1 met een tafelopstelling. In plaats van met mensen werken we met houten poppetjes. Ook werk ik met zogenaamde vloerankers. 

 

Familieopstelling
De opstelling verloopt in 4 fasen:

Kennismaking en voorgesprek*
1) De vraag / het verlangen
2) Het maken van een genogram
3) De opstelling
4) De afronding
Nazorg / telefonische afspraak 1 week na de opstelling*

* alleen van toepassing als het gaat om een losse sessie / indien de sessie geen onderdeel is van een coachtraject.

Bij een opstelling zijn weinig woorden nodig, er mag vooral worden gevoeld. De niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de patronen in het familiesysteem worden op een integere wijze aan het licht gebracht.

Bij het maken van het genogram en tijdens de opstelling zelf werken we enkel met bekende feiten in jouw familiesysteem.

 

Voor welke problemen en vragen is een familieopstelling geschikt?

Een aantal voorbeelden:

  • Je hebt het gevoel dat iets je steeds tegenhoudt terwijl je juist vooruit wilt
  • Je hebt last van levenslessen die je van huis uit hebt geleerd, bv: alles moet perfect, geen ruimte geven aan emoties, altijd klaar staan voor een ander
  • Je voelt meer verdriet, angst of boosheid dan je zou verwachten bij je situatie
  • Je botst met je kinderen of partner, en krijgt er geen vat op hoe dat komt
  • Je bent tussen iedereen aan het bemiddelen, je voelt je oververantwoordelijk of je houdt je juist op de achtergrond
  • Anderen zitten teveel op jouw huid, je hebt het gevoel van alles te ‘moeten’
  • Je houdt moeilijk relaties in stand of je blijft juist te lang in een ongezonde relatie ‘hangen’

Balans in het familiesysteem

Volgens de theorie van Bert Hellinger (de grondlegger van het systemisch werk) raakt  een systeem in onbalans als er iets niet klopt binnen de drie volgende ‘wetten’:

  • De wet van geven en nemen: wie in het systeem geeft teveel / ontvangt te weinig?
  • De wet van (volg)orde en plek: In hoeverre neemt iedereen zijn plek in / vindt er hier een rolverwisseling plaats? (bv een kind dat zich verantwoordelijk voelt voor een ernstig zieke ouder)
  • De wet van (ver)binding: is er een verstrikking / té veel binding tussen familieleden? Of is er te weinig of geen (emotionele) verbinding?

 

Resultaat

Na een familieopstelling heb je meer zicht op de balans in het familiesysteem. Als er meer duidelijkheid is in hoeverre je onbalans voelt doordat er iets niet klopt in de wetten in jouw familiesysteem, kun je vervolgens vanuit jouw perspectief gaan werken aan het herstel. Hiertoe maken we een eerste aanzet tijdens de afronding van de opstelling. Dit is een bewustwording die op diep niveau ook na de opstelling nog zal doorwerken.

Tarieven

Een opstelling kan als losse sessie worden geboekt, en kan ook een waardevolle aanvulling zijn tijdens een coachtraject. 

Familie opstelling

Losse opstelling |  150,-
Opstelling buiten kantoortijden |  150,-

Een afspraak met een opstelling duurt ongeveer 1,5 uur.

De opstelling kan ook onderdeel zijn van een coachtraject. In dat geval is het tarief en de duur gelijk aan een individuele sessie.

Alle bedragen zijn inclusief 21 % BTW.

Lees hier meer over tarieven en vergoedingen.

“Ouders zijn meestal trots
om in hun kinderen hun eigen ‘fouten’ terug te vinden”
P. Sirius