Intake

Bedankt dat je hebt gekozen voor InVelsenCoaching en het vertrouwen in mij als coach.

Hieronder heb ik alvast een aantal vragen voor je zodat we de eerstvolgende coachsessie gelijk van start kunnen. Een aantal vragen zijn ‘verplicht’, van de overige mag je ook een of meerdere vragen openlaten als je ze niet relevant vindt, of als er onderwerpen zijn die je liever tijdens een coachsessie bespreekt.

Je ontvangt een kopie van jouw intake formulier.

Uitaard ga ik vertrouwelijk met je gegevens om. Meer informatie vind je in de privacyverklaring van InVelsenCoaching.

Fieldset

 

Verification

Coachovereenkomst (Versie IV 2022)

1. Een gelijkwaardige werkrelatie
Tijdens de eerste coachsessie formuleert u uw doelen onder begeleiding van de coach. Uw doelen kunnen gedurende het traject worden aangescherpt of bijgesteld. De werkrelatie tijdens het coachtraject is op basis van gelijkwaardigheid. Beide partijen kunnen op elk gewenst moment het traject beeindigen.

Van uw coach kunt u verwachten:

  • Deskundige begeleiding en ondersteuning bij uw ontwikkeling. Waar nodig kunnen in overleg met u andere deskundigen worden ingeschakeld;
  • Te allen tijde een vertrouwelijke behandeling; geen enkele informatie wordt aan derden
   gegeven tenzij na uw goedkeuring. Uw coach houdt zich het recht voor collegiaal overleg
   te hebben i.h.k. van de eigen ontwikkeling (intervisie, supervisie) uiteraard geanonimiseerd.Uw coach verwacht van u:
  • Het welslagen van uw ontwikkelingstraject is in hoge mate afhankelijk van uw eigen inzet. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen ontwikkeling en voor het geven van de juiste informatie.

Uw coach verwacht van u:

  • Het welslagen van uw ontwikkelingstraject is in hoge mate afhankelijk van uw eigen inzet. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen ontwikkeling en voor het geven van de juiste informatie.

2. Het reflectieverslag
Door tijdens de coachsessies aantekeningen te maken en door, na het gesprek een reflectieverslag (=niet verplicht) te maken, houdt u voor uzelf vast wat voor u belangrijk is en kunt u de rode draad in uw proces ontdekken en vasthouden.

3. Evaluatie en rapportage
Eindevaluatie vindt plaats na afloop van het coachtraject door middel van het invullen van een online evaluatie formulier. Bij evaluatie met een eventuele opdrachtgever bespreekt de
coach eerst met u wat wel en wat niet tijdens die evaluatie aan de orde mag komen.

4. Ethische gedragscode VIV en NOBCO, Klachtenreglement en Algemene Voorwaarden.
Uw coach is lid van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (ViV) en houdt zich aan de regelementen van deze verenigingen:
De gedragscode, praktijkcode en het klachtenreglement van de VIV en De Algemene Voorwaarden van de VIV.
Hoe InVelsenCoaching uw persoonsgegevens verwerkt vindt u in de privacyverklaring.
Door ondertekening verklaart u kennis te hebben genomen van de inhoud van deze algemene voorwaarden en reglementen.

5. Tarief en praktische zaken (bij particuliere afname)
Tarief
Het tarief bedraagt € 90,- incl BTW per sessie van maximaal 5 kwartier. Sessies in de avonduren bedragen € 125,-. Deze tarieven zijn geldig tot 31 december 2021. Tot uiterlijk 24 uur van tevoren kan een sessie kosteloos worden geannuleerd, graag via app. Daarna wordt 50% van het tarief in rekening gebracht. Bij ‘no-show’ wordt het volledige bedrag gefactureerd.

Wijze van betalen
Facturen worden wekelijks per mail verstuurd en dienen binnen 14 dagen te worden betaald.

 

Versie IV 2021

Driehuis, januari 2022

Ik sta even stil
en dat is een hele vooruitgang”
Berthold Brecht