LEVENSLOOPCOACHING
Aandacht schenken aan je levensloop brengt zelfvertrouwen en zorgt voor hernieuwde inspiratie. Het zorgt er ook voor dat de eventuele tegenslagen en emoties in het leven verwerkt worden en een plek krijgen, dat successen gevierd worden.
Ook een actuele levensvraag kan geplaatst worden in de context van het levensverhaal. Het ‘probleem’ verschuift daarmee van knelpunt naar inzicht.
Levensloopcoaching kan ook gaan over midlife-transition; het herwaarderen van je levensstijl. Gaat dit met veel emotie gepaard, dan wordt ook wel gesproken van midlife-crises.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn
* Het herinneren en ontdekken van je passies, talenten, valkuilen en belemmeringen.
* In hoeverre wordt jouw gedrag gestuurd door ervaringen uit eerdere levensfasen.
* Welke ervaringen heb je opgedaan in de verschillende fasen in je leven. Wat wil je afsluiten en wat neem je mee.
* Toekomstdromen en doelen.

Resultaat
* Je maakt van een thema of gebeurtenis in je leven een afgerond verhaal.
* Het verankeren van een persoonlijke ontwikkeling, een inzicht, een  herinnering.
* Meer zelfvertrouwen en hernieuwde inspiratie
* Het (her)ontdekken van je passies en talenten.

Elke sessie heeft een afgerond thema. Naar keuze kunt u een of meerdere sessies volgen. Een sessie duurt 1,5 uur. De coaching vindt in principe plaats in mijn praktijk in Velsen of Gouda/Waddinxveen.

AANMELDEN
Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Irma Noteboom, 06 107 29 567 of info@irmanoteboom.nl

“Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt
is niets vergeleken met wat in ons ligt”
O.W. Holmes

GA HIER NAAR
Lifecoaching
Wandelcoaching
Kunst & Coach