10 TIPS BIJ PIEKEREN EN MALEN
Het houdt je uit je slaap, het denken op zich is al vermoeiend, je krijgt er hoofdpijn van en het voelt onvrij. En wat als ‘stop’ zeggen niet helpt. Wellicht dat het volgende kan helpen:

1. Uit je hoofd, op papier
Het is een brei in je brein, steeds weer komen diezelfde gedachten voorbij, je bent oplossingen aan het bedenken, je zit vol met ideeen die je allemaal wilt onthouden. Schrijf ze op en kijk er naar. Je hoeft het nu niet meer te onthouden en je creeert overzicht.

2. Geef jezelf ‘piekertijd’
Plan jouw piekeruurtjes. Je geeft jezelf daarmee toestemming om volop te piekeren en te malen. Baken wel deze piekertijd af door een wekker te zetten. Maak vervolgens de balans op en schrijf op wat je er mee bent opgeschoten. Niets? Dat maakt stoppen met piekeren makkelijker tot het volgende piekeruurtje en ‘mag’ je van jezelf tijd besteden aan iets anders.

 3. Meedenken mag, laat het ook weer los als jij niet verantwoordelijk bent
Ben jij wel verantwoordelijk? Wie is probleem eigenaar? Geef het probleem in gedachten terug aan diegene aan wie het toebehoort.

 4. Pieker alleen over zaken waar je invloed op hebt.
Pieker alleen over de zaken waar je invloed op hebt. Ligt het binnen jouw macht, dat als het resultaat van jouw piekeren een oplossing gaat bieden, om de oplossing te gaan uitvoeren? Nee? Richt je dan beter op zaken waar je wel invloed op kunt uitoefenen.

 5. Laat bij ongestructureerde problemen je onderbewuste het werk doen
Een gestructureerd probleem is een probleem met een algoritme, volg je dat algoritme zoals bij het oplossen van een som, dan komt er een oplossing die goed of fout is. In dat geval heeft piekeren en puzzelen zin.

Maar gaat het om een ongestructureerd probleem waarbij het antwoord niet goed of fout is, of waarvan je pas achteraf kan weten of de keuze juist was, dan heeft het piekeren en malen vaak geen zin. Sterker nog, overmatig piekeren en malen kan ten koste gaan van het creatieve proces om tot een oplossing of idee te komen. Laat in dat geval het probleem los, je onderbewuste gaat er toch wel mee aan de slag waardoor je onder de douche ineens die bekende Aha-Erlebnis kunt ervaren.

6. Zoek afleidingen
Richt je aandacht op iets anders en ga iets doen, iets fysieks of een taak waarbij je je gedachten voor iets anders nodig hebt.

7. Verleg je aandacht
Afleidingen zoeken gaat wat lastig als je wilt slapen en jouw problemen je gedachten in beslag blijven nemen. Verleg dan je aandacht naar je lichaam door te mediteren (bodyscan, eventueel mbv een mp3) of richt je op een ademhalingsoefening. Lukt het nog niet, stap dan even uit bed om je gedachten te verzetten.

8. Goed is goed genoeg
Streef je naar perfectie? Dan kun je je uitleven bij ongestructureerde problemen. Er zal geen einde komen aan je gepieker want het kan altijd beter. Wees wat milder voor jezelf, goed is goed genoeg.

9. Uit je hoofd, in je lijf
Misschien ben je gewend om jouw problemen vooral op te lossen door na te denken. Dat is inderdaad handig bij gestructureerde problemen. Maar ook voelen = weten. Vaak geeft je lichaam aan wat de oplossing is, waar je grenzen liggen, welke keuzes je kunt maken. Het is geen gave maar een vaardigheid die ook jij kunt leren.

10. Acceptatie in plaats van oplossen
Als bovenstaande niet helpt ligt het stoppen van piekeren en malen misschien niet in oplossingen en controle willen houden, maar in acceptatie. Als je geen verdriet, onmacht of boosheid wil voelen kan piekeren en malen een strategie zijn om daar ver van weg te blijven. Door juist naar de pijn ‘toe te gaan’ en te accepteren wat er is kun je het patroon van piekeren en malen doorbreken.

“Piekeren vermindert de zorgen van morgen niet,
het vermindert de kracht van vandaag”.
C. ten Boom