Relatietherapie

 

 “Wij verschillen van elkaar.
Wij zijn niet perfect.
En om dat te kunnen verdragen is verbinding nodig.”

Onbedoeld en onbewust kun je elkaar kwetsen. Omdat je van elkaar verschilt. Omdat je niet perfect bent. En omdat je misschien oude pijn uit het verleden meeneemt waardoor je in het hier-en-nu wordt getriggerd, juist door degene die het dichtst bij je staat.

Tijdens de sessies komt o.a. aan bod: Waarin triggeren jullie elkaar? Hoe kunnen heftige ruzies worden gestopt of hoe kunnen jullie de stilte doorbreken? Wat is er nodig om de verbinding te herstellen? Hoe bereik je (opnieuw) dat je naast elkaar staat, op elkaar kunt bouwen, er voor elkaar kunt zijn om de liefde opnieuw te ervaren?

“Ergens onderweg zijn we elkaar kwijt geraakt .. “

De intensiteit van de angst en pijn die het verbreken van een relatie met zich meebrengt kan immens zijn. Misschien is dat de reden dat veel stellen pas in een laat stadium aankloppen voor relatiesessies. Bang voor het ‘moeten’ benoemen van dat wat er misschien al is. Achteraf geven velen aan dat het inderdaad moeilijk maar ook bevrijdend is om je uit te spreken. Vanaf dat punt kun je namelijk groeien. Samen verder groeien in je relatie en het herstellen van de verbinding. En als er geen andere mogelijkheid meer lijkt te zijn om op een goede manier uit elkaar te gaan.

 

Relatietherapie vinden de meesten heel spannend. In mijn praktijk is ruimte voor emoties en eerlijkheid, voor schuld en schaamte, er mag worden gehuild én er is ruimte voor humor. Veiligheid en integriteit staan bij mij hoog in het vaandel.

 

Wat is het doel van relatietherapie?

Relatietherapie blijkt voor veel stellen nog steeds een grote drempel. Vaak wordt bij relatietherapie gedacht dat er altijd wordt gewerkt aan het herstellen naar een gelukkig samenzijn. Dat kán een doel zijn, maar als één van beide al met één been uit de relatie is gestapt of op een ‘kruispunt’ staat kan er weerstand zijn: “Ik wil mijn partner geen valse hoop geven door samen in therapie te gaan” of “Ik weet niet of ik mijn partner ooit nog kan vertrouwen”.

We kijken daarom als eerste wat wél een gezamenlijk doel is voor de relatiesessies.

 

Voorbeelden van vragen en situaties in mijn praktijk

 • Eén van jullie voelt geen liefde meer / jullie voelen geen liefde meer voor elkaar
 • Jullie hebben geen ruzies, houden best nog van elkaar, maar leven samen als broer en zus
 • Eén van beide is vreemdgegaan, voor de ander voelt dit als hoogverraad, hoe nu verder ..
 • Jullie hebben een moeilijke tijd achter de rug, er is veel gebeurd en dit heeft zijn weerslag op jullie relatie
 • Jullie ervaren verschillen in behoeftes als het gaat om verbinding, persoonlijke ontwikkeling, seksualiteit of praktische zaken
 • Jullie zitten in een vicieuze circel van ruzie, verwijten, eenzaamheid, onmacht of jaloezie
 • Er zijn relatietrauma’s of kwetsuren uit een eerder stadium in jullie relatie die steeds weer naar voren komen
 • Eén van beide partners is langdurig fysiek of psychisch ziek geworden waardoor jullie relatie is veranderd
 • De relatie voelt ongelijkwaardig of er is sprake van afhankelijkheid
 • Andere thema’s staan een fijne relatie in de weg als schuld, schaamte, en/of patronen die jullie hebben meegenomen uit je gezin van herkomst.
 • Er heerst het gevoel van “is dit alles”, jullie relatie kan een inspiratieboost gebruiken.

Tijdens de relatiesessies is jullie relatie ‘mijn klant’.

Samen kijken we naar de dynamiek die er tússen jullie is en wat dat betekent voor jullie relatie. Bij de relatie zijn twee personen betrokken, dus wat neemt elk van jullie mee waardoor de dynamiek ontstaat?
Tijdens de sessies worden jullie allebei gehoord en gezien, zonder oordeel. Om  te spiegelen zal ik de ene keer even ‘naast’ de één, en op een ander moment naast de ander staan, ik blijf onpartijdig en mocht dat toch anders voelen dan vind ik het fijn als je dat met mij bespreekt. 

Welke methodes gebruik ik?
Ik werk eclectisch en kies dus dat wat voor jullie passend is in het moment. Ik werk onder andere met EFT (Emotionally Focused Therapie), IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy), systeemdenken (opstellingswerk), TA (Transactionele Analyse) Inner Child, cognitieve (gedrags)therapie, delenwerken en verder put ik uit de theorieën van o.a. John Gottman, Marshall Rosenberg, Sue Johnson, Gary Chapman e.a. 

Het is misschien niet zo belangrijk als het je niet iets zegt. Ik stem af op wat jullie relatie nodig heeft en wat bij jullie past. Dat gaat eclectisch en intuïtief. 

 

De eerste sessie

Jullie zijn welkom voor een eerste sessie waarin we kennismaken, bespreken wat voor jullie de aanleiding is om af te spreken en ik ik kan mijn manier van werken uitleggen. Daarna gaan we gelijk aan de slag. Tijdens deze sessie wordt vanzelf duidelijk of we een klik hebben. Jullie zitten nergens aan vast en per sessie bespreken we of jullie behoefte hebben aan een volgende afspraak. Je kunt hier een afspraak inplannen: Plan een afspraak

Tarieven

Klik hier voor informatie over de tarieven.

“Relationships don’t last because of the good times,
They last because the bad times
are handled with love and care”
A. Andore