TARIEVEN

Zakelijk
* Kennismaking: kosteloos
* 3gesprek/intake met uw medewerker op uw locatie: 165,- exclusief 0,19 ct per km reiskosten 
* Coachsessie: 165,-
> Zorg- en onderwijsinstellingen ontvangen een korting op het tarief, van 165,- naar 125,-
> Alle genoemde bedragen hierboven zijn exclusief 21 % BTW.

Particulier
* Coffee-met-Coach© of een vrijblijvend kennismakingsgesprek: kosteloos!
* Coachsessie: 90,- inclusief BTW
* Coachsessie op zaterdag: 125,- inclusief BTW

VERGOEDINGEN

Via je zorgverzekeraar
Dankzij de diverse keurmerken waaraan InVelsenCoaching voldoet en verenigingen waarbij InVelsenCoaching is aangesloten worden de coachsessies (evt gedeeltelijk) vergoed door diverse zorgverzekeraars. Informeer naar de mogelijkheden.

Via je werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker, in sommige CAO’s is dat zelfs verplicht. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen  hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject vaak als effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever naar mogelijkheden voor vergoeding van de coachsessies bij werkgerelateerde vragen.

Via het UWV
InVelsenCoaching heeft een raamovereenkomst met het UWV. Indien je een uitkering ontvangt van het UWV informeer je bij je contactpersoon wat de mogelijkheden voor vergoeding zijn in het kader van herstel en reïntegratie.

Via de belasting
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via de Arbo-dienst van je bedrijf
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid  om de kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van stress, burn-out en het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts, je leidinggevende of personeelszaken.

“Als jij wilt dat anderen anders op jou reageren
verander dan de manier waarop jij reageert op anderen”
Timothy Leary