Vergoedingen


Via je zorgverzekeraar

Dankzij de diverse keurmerken waaraan InVelsenCoaching voldoet en verenigingen waarbij InVelsenCoaching is aangesloten worden de coachsessies (gedeeltelijk) vergoed door diverse zorgverzekeraars. Je dient dan wel aanvullend verzekerd te zijn.
In 2018 worden de sessies vergoed door o.a:

  • CZ groep: CZ, CZ Direct, Delta Lloyd, Ohra.
  • Menzis: Menzis, en Anderzorg
  • Achmea groep: Zilveren Kruis, Avéro, FBTO, en OZF.
  • ONVZ: ONVZ, waaronder ook VvAA en PNOzorg

De lijst is niet compleet en er kunnen geen rechten aan worden ontleent. Neem contact op met je zorgverzekeraar voor meer informatie en houd daarbij de volgende gegevens bij de hand:

InVelsenCoaching | Irma Noteboom
Aansluitnummer Vereniging Integrale Vitaliteitkunde: 1907755B
AGB Zorgverlener: 90059386
AGB Praktijkcode: 90059387

Loopbaancoaching, trainingen en relatietherapie/stellen worden door  zorgverzekeraars niet vergoed.

 

Via je werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker, in sommige CAO’s is dat zelfs verplicht. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen  hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject vaak als effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever naar mogelijkheden voor vergoeding van de coachsessies bij werkgerelateerde vragen.

 

Via het UWV

Indien je een (ziekte)uitkering ontvangt van het UWV informeer je bij je contactpersoon wat de mogelijkheden voor vergoeding zijn in het kader van herstel en reïntegratie.

 

Via de belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

 

Via de arbodienst van het bedrijf waar je werkzaam bent

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid  om de kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van stress, burn-out en het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts, je leidinggevende of personeelszaken.

“Believe you can and you are half way there”
Theodore Roosevelt