COFFEE MET COACH@ THEMA BIJEENKOMST “JOUW WAARDEVOLLE TIJD”

Tijd kun je niet managen, want er gaat nu eenmaal 24 uur in een dag, 7 dagen per week en dat staat vast. Wat je wel kunt beïnvloeden is hoe jij met je tijd omgaat. En daar wringt de schoen.
Hoe vaak hoor je jezelf zeggen: “ik heb geen tijd”. Michelangelo, Einstein, Obama, Mandela, ze hadden allen evenveel tijd als jij om hun doelen te bereiken.
Uiteindelijk gaat het om
1) Bewustwording: wat is belangrijk voor jou? En dan:
2) Het stellen van prioriteiten en keuzes maken.
3) Focus en doen

Is het zo simpel? Ja en Nee.
Ja, want als je je houdt aan de bovenstaande 2 punten zul je ver komen in dat wat je wilt bereiken, of het nu een prestatie is, een ideaal of meer balans tussen privé en werk.
En nee, zo simpel ligt het ook weer niet. Want zelfsabotage, omgevingsfactoren en ingebakken gewoontes hebben invloed op ons doen en laten. En daarbij wordt ons gedrag gestuurd door ons onbewuste; aardig gevonden willen worden, plichtsgetrouw zijn, onze waarden en overtuigingen.

De inspiratie sessie Jouw Waardevolle Tijd gaat over bewustwording en inzichten, je krijgt praktische tips in het stellen van prioriteiten en efficiënter, effectiever te werken of juist meer rust te nemen. Je gaat met inzichten en praktische tips naar huis die je meteen in praktijk kunt brengen. Met direct voelbaar resultaat.

ONDERWERPEN
* Droomdoelen en streefdoelen
* Wat zijn belangrijke waarden en overtuigingen die jouw gedrag sturen?
* Wie heeft de regie over jouw tijd? Een kijkje in de verschillende ‘timetypes’
* Het prioriteitenkwadrant van Covey en efficiënt werken
* Zelfsabotage en uitstelgedrag
* Heb je het druk, of voelt het druk?
* Veel praktische tips en handvatten

PRAKTISCHE INFORMATIE
* Duur: 2,5 uur
* Kosten: € 45 incl btw, koffie, thee en een hand-out met tips en inspiratie.
* Aantal deelnemers: minimaal 4 en maximaal 8
* Plaats: Driehuis

RECENSIES

“Een inspirerende workshop. De hand-out is een cadeautje!
Ik word hier blij van.”
M. Meinema, Haarlem

“Heel verhelderend! Gericht op de persoon en doorvragen. Ben blij hier aan te deelnemen.”
A. Doornbosch, Ursem

“Heeft helemaal aan mijn verwachtingen voldaan. Beste onderdelen: ‘slimme onbewuste’ en ‘wie heeft de regie’. Irma is helder, rustig, duidelijk. Locatie: Heel goed!
C. Huel, Hoofddorp

“Er is veel ingegaan op de situatie die is aangedragen, dit vond ik van te voren belangrijk. Er is aan de verwachtingen voldaan. Mooie locatie.”
W. Wesseling, IJmuiden

“Vision without action is dreaming,
action without vision is wasting time.
Vision with action can change things”
Nelson Mandela

AANMELDEN

Fieldset

 

Verification


ALGEMENE VOORWAARDEN INVELSENCOACHING DEELNAME TRAINING / WORKSHOP
Artikel 1 : Toepasselijkheid
1 De algemene waarden zijn van toepassing op alle trainingen en workshops van InVelsenCoaching voor de deelnemers aan die trainingen en workshops.
2 De overeenkomst met betrekking tot het volgen van een training of workshop komt tot stand door het invullen van het inschrijfformulier.
Artikel 2: Inschrijvingen en betalingen
2.1 Alle trainingen en workshops worden gehouden onder voorwaarde van voldoende inschrijvingen van minimaal 4 deelnemers.
2.2 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
2.3 Annulering of het verschuiven naar een andere aanvangsdatum kan in overleg tot maximaal 14 dagen voor een training of workshop.
2.4 De factuur wordt verstuurd 14 dagen voor aanvang van de training of workshop. Annuleren na die datum of na aanvang van de training of workshop is niet meer mogelijk. De deelnemer is dan het volledige bedrag verschuldigd. Wel is het mogelijk in overleg de training of workshop op een ander moment alsnog te volgen.
2.5 InVelsenCoaching houdt zich het recht voor om ten aanzien van trainingen en workshops om organisatorisch of inhoudelijke redenen wijzigingen aan te brengen.
2.6 De betaling dient voor aanvang van de training te zijn overgemaakt. Deelnemers van wie de betaling nog niet is ontvangen worden niet toegelaten tot de training/workshop.
Artikel 3: Uitvoeren van de opdracht.
3.1 Als InVelsenCoaching afspraken niet kan nakomen vanwege omstandigheden, die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft InVelsenCoaching het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen, dat uitvoering daarvan mogelijk wordt. Als deze omstandigheid zich voordoet, zal altijd onmiddellijk contact opgenomen worden met de deelnemers.
3.2 InVelsenCoaching streeft ernaar om een geplande training of workshop ten allen tijde door te laten gaan. Door onvoorziene omstandigheden kan het zijn, dat een andere trainer gezocht wordt of dat de trainingsdag(en) in overleg met de deelnemers wordt verschoven. Mocht dit onverhoopt tot problemen leiden zodat een workshop of training niet door kan gaan, dan heeft de cursist recht op terug betaling van (een deel van) het inschrijfgeld.
Artikel 4: Verstrekken van persoonlijke informatie aan de trainer, cq docent
4.1 Als een deelnemer onder behandeling is van een psychiater, psycholoog of arts en medicijnen voorgeschreven heeft gekregen, dan dient dit voor aanvang van de training aan de trainer medegedeeld te worden. De verantwoordelijke trainer bepaalt in dit geval of deelname aan de training mogelijk en verantwoord is.
4.2 Mensen met een acute verslaving of psychose kunnen niet deelnemen aan de training.
Artikel 5: Geheimhouding
5.1 Deelnemers en trainers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie, die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
Op deze overeenkomst tussen InVelsenCoaching en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.
IJmuiden, 23 december 2016