TRAINING “WEERBAARHEID EN GRENZEN STELLEN”
Vanuit zelfvertrouwen voor jezelf opkomen

In plaats van uit te gaan van je eigen behoeftes, stem je je gedrag af op de behoeftes van een ander. Je gaat pleasen, past je aan, stelt geen grenzen of je stelt ze te laat. Je vindt het moeilijk om je gevoelens onder woorden te brengen en aan te geven wat jij wilt. Dit kan leiden tot ontevredenheid in je relaties, zowel privé als op het werk. Uiteindelijk kan dit leiden tot het gevoel jezelf te verliezen, identiteitsproblemen en in sommige gevallen relatie afhankelijkheid en/of burnout.

Herkenbaar? Dan kun je veel baat hebben bij deze training “Weerbaarheid en grenzen stellen”.
Weerbaarheid is het vermogen tot verdediging en het opkomen voor de eigen wensen, grenzen en behoeften. Het leren voelen en aangeven van jouw grenzen en behoeften stelt je in staat je eigen kracht aan te wenden. Het maakt je weerbaarder tegen de druk van anderen of een teveel aan werk waardoor je meer rust en balans gaat ervaren.

ONDERWERPEN DIE AAN BOD KOMEN
* Het versterken van je zelfvertrouwen
* Hoe houding, gevoel en gedachten van invloed zijn op je gedrag, weerbaarheid en zelfvertrouwen
* Inzicht in en het herkennen van de verschillende soorten grenzen
* Voelen, erkennen en het op functionele wijze aangeven van jouw grenzen en behoeften
* Het herkennen van jouw manieren van ‘zelfsabotage’
* Het ondermijnende effect van schuld en schaamte
* Weten wanneer jij in je kracht staat en wat je nodig hebt om daar te komen en te blijven

WERKWIJZE
Elke groepssessie bestaat uit psycho educatie, het delen van ervaringen, oefeningen om dichter bij jezelf te blijven en tijdens iedere sessie staat een ander subthema centraal.
Veiligheid en integriteit zijn belangrijke elementen tijdens deze groepssessies.

PRAKTISCH
* Aantal deelnemers: 6
* 6 x 1,5 uur (eens in de 2 weken)
* Particulier tarief: € 216 incl btw, koffie en thee.
* Zakelijk tarief: € 325 excl btw. Voor een incompany training maak ik een op maat gesneden offerte.
* Gratis en vrijblijvende kennismaking / intake. We bespreken of de training kan bijdragen aan het
bereiken van jouw doel.

PLANNING
* De training vindt elk voor- en najaar plaats in de regio Haarlem.
* De eerstvolgende training staat begin 2018 gepland op donderdagochtend in Haarlem van 10:00 – 11:30.

RECENSIES
Trots op het gemiddelde cijfer dat deelnemers aan deze training hebben gegeven: 8,6 !
Een greep uit de recensies:

“Ik heb al diverse trainingen gehad in de vorm van therapie en coaching. En al zoveel boeken geraadpleegd, maar ik voel dat er nu iets essentieel is gebeurd. Dat had ik niet verwacht.
Irma, je hebt veel doorleefde wijsheid over deze thematiek. Dat was zo duidelijk. De theorie wisselde je af met oefeningen waardoor het in het hier-en-nu zo duidelijk werd. Echt contact maken van binnenuit met de gevoelens die hier een rol spelen, zie ik als essentieel en dat is goed gelukt in de training. Daartoe heb je aangezet. Ik heb ook werkelijk iets weten te veranderen waardoor mijn leven en beleving zoveel veiliger aan begint te voelen. Ik voel me meer veilig bij mezelf dan ik lange tijd gevoeld heb en dan voelt ook het contact met een ander veel meer veilig. Ik kan nu op mezelf vertrouwen. Wat is er veel angst geweest in mijn leven. Dank je wel.”
H.E. te Beverwijk (cijfer 10)

“Training in zijn geheel vond ik compleet, fijn en goed samengesteld. Irma is zeer prettig en duidelijk en ook de locatie was prettig. De hand-out vond ik supergeweldig om in te verwerken en als naslagwerk.”
Anoniem (cijfer 9)

“De onderdelen waar ik zelf het meest aan heb gehad: In en uit de trance; stil staan bij mezelf en naar mijn volwassen deel te komen.
Ook de oefening met de subpersonen; primaire en verstoten ik en mijn detached houding… het op een andere manier bezig zijn met mijn ontwikkeling. Ik vond Irma als trainster zeer goed, ook omdat ze zichzelf in de groep kwetsbaar opstelt.”
G.V. te Heemstede (cijfer 8)

“Ik vond alles in de training heel goed, zelf heb ik het meeste gehad aan de onderwerpen ‘gedachten lezen’ en projectie.  Irma zorgt ervoor dat het ijs snel gebroken is doordat ze zelf ook haar gedachten deelt, ik vond dat heel goed. Ik heb veel aan de training gehad en de hand-out is handig om er af en toe weer bij te pakken. Ik zou na ongeveer 4 maanden met de groep wel een evaluatie willen om me scherp te houden.”
Anoniem (cijfer 8)

“Handige handvaten en slimme tips om mijn grenzen te stellen. Mooie afwisseling groepsproces en theorie met een handig naslagwerk. Vond alle onderdelen waardevol.”
Anoniem (cijfer 8)

“It only takes one person to change your life.”
John Gray

AANMELDEN

Fieldset

 

Verification

ALGEMENE VOORWAARDEN INVELSENCOACHING DEELNAME TRAINING / WORKSHOP

Artikel 1 : Toepasselijkheid

  1. 1  De algemene waarden zijn van toepassing op alle trainingen en workshops van InVelsenCoaching voor de deelnemers aan die trainingen en workshops.
  2. 2  De overeenkomst met betrekking tot het volgen van een training of workshop komt tot stand door het invullen van het inschrijfformulier.

Artikel 2: Inschrijvingen en betalingen
2.1 Alle trainingen en workshops worden gehouden onder voorwaarde van voldoende inschrijvingen van minimaal 4 deelnemers.

2.2 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

2.3 Annulering of het verschuiven naar een andere aanvangsdatum kan in overleg tot maximaal 14 dagen voor een training of workshop.

2.4 De factuur wordt verstuurd 14 dagen voor aanvang van de training of workshop. Annuleren na die datum of na aanvang van de training of workshop is niet meer mogelijk. De deelnemer is dan het volledige bedrag verschuldigd. Wel is het mogelijk in overleg de training of workshop op een ander moment alsnog te volgen.

2.5 InVelsenCoaching houdt zich het recht voor om ten aanzien van trainingen en workshops om organisatorisch of inhoudelijke redenen wijzigingen aan te brengen.

2.6 De betaling dient voor aanvang van de training te zijn overgemaakt. Deelnemers van wie de betaling nog niet is ontvangen worden niet toegelaten tot de training/workshop.

Artikel 3: Uitvoeren van de opdracht.

3.1 Als InVelsenCoaching afspraken niet kan nakomen vanwege omstandigheden, die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft InVelsenCoaching het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen, dat uitvoering daarvan mogelijk wordt. Als deze omstandigheid zich voordoet, zal altijd onmiddellijk contact opgenomen worden met de deelnemers.

3.2 InVelsenCoaching streeft ernaar om een geplande training of workshop ten allen tijde door te laten gaan. Door onvoorziene omstandigheden kan het zijn, dat een andere trainer gezocht wordt of dat de trainingsdag(en) in overleg met de deelnemers wordt verschoven. Mocht dit onverhoopt tot problemen leiden zodat een workshop of training niet door kan gaan, dan heeft de cursist recht op terug betaling van (een deel van) het inschrijfgeld.

Artikel 4: Verstrekken van persoonlijke informatie aan de trainer, cq docent

4.1 Als een deelnemer onder behandeling is van een psychiater, psycholoog of arts en medicijnen voorgeschreven heeft gekregen, dan dient dit voor aanvang van de training aan de trainer medegedeeld te worden. De verantwoordelijke trainer bepaalt in dit geval of deelname aan de training mogelijk en verantwoord is.

4.2 Mensen met een acute verslaving of psychose kunnen niet deelnemen aan de training.

Artikel 5: Geheimhouding

5.1 Deelnemers en trainers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie, die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Op deze overeenkomst tussen InVelsenCoaching en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.

IJmuiden, 23 december 2016